Informatie betreffende permanente make-up

   

  Blading & Shading bezit een GGD vergunning voor het veilig en hygiënisch aanbrengen van permanente make-up.

   

  Je bent van plan een permanente make-up te laten aanbrengen. De GGD vindt het van belang om je van tevoren te informeren over een aantal mogelijke risico’s.

  Het aanbrengen van permanente make-up is een huiddoorborende handeling. Door een juiste werkwijze en een juist gebruik van de apparatuur moet voorkomen worden dat je besmet wordt met bloedoverdraagbare ziekten, zoals Hepatitis B en C. Daarnaast kunnen door slechte verzorging en onhygiënische behandeling (zowel door jezelf als door de behandelaar) wondinfecties ontstaan die schadelijk zijn en jouw permanente make-up er niet mooier op maken.

  Voordat je een permanente make-up laat aanbrengen wordt je gevraagd een toestemmingsformulier (een verklaring) in te vullen. In dit toestemmingsformulier staan o.a. een aantal vragen over jouw gezondheid. Het invullen van het toestemmingsformulier is voor je eigen veiligheid.

  Bent je onder de 16 jaar dan moet je wettige vertegenwoordiger het toestemmingsformulier tekenen en zich legitimeren. Het toestemmingsformulier blijft in het bezit van de behandelaar en wordt vertrouwelijk behandeld.

  Tijdens het aanbrengen van deze vorm van permanente make-up wordt met een fijn mesje pigmentstoffen onder de huid aangebracht.

  De inkt- en pigmentstoffen moeten aan strenge eisen voldoen. Dit wordt gecontroleerd door de Voedsel en Waren Autoriteit. Voordat de permanente make-up wordt aangebracht, wordt de huid schoongemaakt en gedesinfecteerd.

  Het aanbrengen van een permanente make-up moet zo hygiënisch mogelijk gebeuren. Dat wil zeggen; het mesje dat door jouw huid gaat, mag niet eerder gebruikt zijn, moet uit een steriele verpakking komen en mag niet met de blote handen worden aangeraakt.

  De inkt die gebruikt wordt moet eveneens steriel zijn. De inkt die voor jou gebruikt wordt zit in kleine inktcups en mag alleen voor jou worden gebruikt. Overgebleven inkt wordt weggegooid. Tijdens het aanbrengen van de permanente make-up worden tissues of wattenschijfjes gebruikt. Uiteraard moeten de tissues of wattenschijfjes schoon zijn en direct na gebruik worden weggegooid. De behandelaar draagt tijdens het aanbrengen van jouw permanente make-up handschoenen en vervangt deze handschoenen telkens als hij of zij iets anders aanraakt dan het apparaat waarmee je wordt behandeld, een tissue of jouw huid.

  Na afloop wordt de huid waarop de permanente make-up is aangebracht, verzorgd.

  Een pas aangebrachte permanente make-up is vergelijkbaar met een schaafwond. De wond die door het aanbrengen van permanente make-up is ontstaan heeft tijd en zorg nodig om te genezen. Met een goede verzorging is de wond na ca. 2 weken genezen. Je krijgt van de behandelaar mondelinge en schriftelijke instructie mee hoe je de permanente make-up moet verzorgen. In de instructie moet o.a. staan dat je bij klachten (hevige roodheid, zwellen, pussen, wondvocht) contact moet opnemen met je huisarts. Gedurende de genezingstijd wordt aangeraden om niet te zwemmen, niet in bad te gaan (douchen mag wel), niet te zonnebaden (ook niet onder de zonnebank) en geen gebruik te maken van de sauna en/of bubbelbad. Het ondergaan van gezichtsbehandelingen waarbij (fruit)zuren e.d. worden toegepast, worden afgeraden. Gebruik ook na de genezingstijd op jouw permanente make-up altijd een hoge beschermingsfactor tijdens het zonnen.

   

  Als je lijdt aan één van de onderstaande gezondheidsklachten raadt de GGD u af om een permanente make-up te laten aanbrengen.

  • Diabetes
  • Hemofilie
  • Chronische huidziekte
  • Contactallergie
  • Immuunstoornis
  • Hart- en vaatafwijkingen
  • Bij het gebruik van antistollingsmiddelen
  • Op plaatsen waar je plastische chirurgie of radiotherapie hebt ondergaan
  • Op plaatsen waar zich bulten, donkere moedervlekken, zwellingen of andere vormen van irritatie op jouw lichaam voordoen
  • Tijdens het aanbrengen van de tatoeage of permanente make-up mag je niet onder invloed van alcohol of drugs zijn. Ook indien je zwanger bent, wordt het aanbrengen van een cosmetische tatoeage of permanente make-up afgeraden.

   

  Zorg dat je goed uitgerust bent, goed hebt gegeten en breng de behandelaar op de hoogte van zaken waarvan je denkt dat deze belangrijk zijn (bijvoorbeeld medicijngebruik, allergieën, overgevoeligheidsreacties, onder behandeling zijn van een dermatoloog e.d).

   

  In Nederland geldt een wet die van toepassing is op het aanbrengen van cosmetische tatoeages en permanente make-up. Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid heeft hygiënerichtlijnen opgesteld en de behandelaars zijn verplicht deze richtlijnen na te leven. De GGD en Voedsel en Waren Autoriteit controleert 1 keer per drie jaar of de behandelaars zich houden aan de richtlijnen.

   

  Meer informatie kunt je vinden op: www.veiligpmu.nl